fbpx
Lilac Colorpoint British Cat นั่งอยู่บนขอบหน้าต่างเผื่อ สายพันธุ์

แมวคัลเลอร์พอยต์ช็อตแฮร์

แมวคัลเลอร์พอยต์ ช็อตแฮร์ ( Colorpoint Shorthair ) อาจทำให้คุณนึกถึงแมววิเชียรมาศ โดยพื้นฐานแล้วแมวทั้งสองสายพันธุ์นั้นมีสีที่ต่างกัน แต่ก็มีประวัติที่คล้ายคลึงกันโดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสีที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะว่าแมววิเชียรมาศ จะมีสีแตกต่างกันเพียงสี่สี แต่สีของ คัลเลอร์พอยต์ ชอร์ตแฮร์ นั้นมีให้เลือกถึง 16 สี