fbpx

Terms and Conditions

meowbarn.com สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าซึ่งผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาหรือได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อไว้ ทั้งนี้รวมถึงรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าด้วย โดยผู้ซื้อที่สามารถใช้สิทธิ์ในความคุ้มครองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

 1. เป็นสมาชิกของ www.meowbarn.com
 2. สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเว็บไซต์
 3. ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

 1. ราคาสินค้าหน้าเว็บนี้ เป็นราคาขายจริงที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 2. หากการสั่งสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ (หน้าเว็บ) ไม่สามารถแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม/ ยกเลิกสินค้าในใบสั่งซื้อได้ เนื่องจากเป็นการสั่งผ่านระบบอัตโนมัติหากต้องการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ยกเลิกสินค้าบางรายการ ขอให้ดำเนินการสั่งสินค้าใหม่ทั้งหมด
 3. กรุณาระบุอีเมลล์ เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่ตามความเป็นจริงที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง
 4. หลังจากการชำระเงินแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้ 
 5. หากต้องการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ (กรุณาแจ้ง Callcenter ว่าเป็นลูกค้าจากเว็บ jeveuxdire เพื่อขอรับโปรโมชั่นพิเศษ)
 6. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook / Line / หรือช่องทางอืนๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว (โปรดแจ้งการชำระเงิน) หากไม่ทำการชำระเงินออเดอร์จะถูกยกเลิก ภายใน 3-7 วัน
 2. การชำระเงินสามารถทำได้ทันทีหลังจากได้ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางร้านจะตรวจสอบยอดชำระสินค้าเฉพาะเท่าที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้าทางอีเมล์เจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น
 4. หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว จะต้องรออีเมลล์ตอบรับการชำระเงินจากทางร้าน (ภายใน 24 ชม.) ถือเป็นอันเรียบร้อย 
 5. ทางร้านขอไม่รับแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลได้
 6. กรุณาเก็บ Slip หรือหลักฐานในการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งสินค้า

 1. การแจ้งส่งสินค้า : ระหว่างรอสินค้าตามกำหนดที่ทางร้านแจ้งไว้ (ประมาณ 1-3 วัน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า) ขอให้ลูกค้าหมั่นเข้ามาตรวจสอบอีเมล์ของตัวท่านเอง
 2. กำหนดการส่ง สินค้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ล่วงหน้านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาด้วยสาเหตุหลายประการที่อยู่นอก เหนือการควบคุมของทางร้าน

ฉะนั้นทางร้านขอรับเฉพาะลูกค้าที่สามารถรอรับสินค้าได้ หากมีเหตุจำเป็นทำให้ได้รับสินค้าเกินจากกำหนดการนั้น อย่างไรก็ตามทางร้านได้ใช้ ความพยายามเต็มที่ที่จะจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้

เงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนเงินให้กับลูกค้า (หากเป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น)

 1. ในกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง (ถ้ามี) สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินคืนตามอีเมลล์ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
 2. วิธีแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินคืน สามารถแจ้งทางอีเมล์เท่านั้น (การคืนเงิน : เฉพาะกรณีที่ทางร้านเห็นสมควร)
 3. ทางร้านจะโอนเงินคืนทุกวันศุกร์เท่านั้น หลังจากทางร้านโอนเงินคืนแล้ว จะแจ้งยอดการโอนทางอีเมลล์เป็นรายบุคคล
 4. ในกรณีลูกค้าระบุเลขที่บัญชีในการรับเงินคืนไม่ถูกต้อง (ผิดเป็นเลขบัญชีของบุคคลอื่นที่สามารถโอนเงินได้) ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

 1. ทางร้านจะรับเปลี่ยน / คืน ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ ส่งสินค้าให้ผิดไซส์ ผิดแบบโดยไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น
 2. ไม่รับคืน กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ไม่ชอบ ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่สวย หรืออื่นๆ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการติดต่อเจ้าหน้าที่

 1. สามารถติดต่อทางอีเมล์ : admin@meowbarn.com
 2. สามารถติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ ช่วงเวลา10.00-18.00 น.

*หมายเหตุหากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้อาจเป็นเพราะในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกจริงๆรบกวนแจ้งข้อความทางอีเมล์ที่ระบุไว้