fbpx
แมวเกาะแมนเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีหาง สีน้ำตาล สีเหลือง และสีขาวของแมวที่ไม่มีหาง สายพันธุ์

แมวแมงซ์

แมวแมงซ์ ( Manx ) เป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์แมวที่ไม่มีหาง แต่อาจเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเนื่องจากแพร่หลายมากกว่าแมวคูริเลียนบ็อบเทล และ แมวเจแปนนิส บ็อบเทล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แมวสายพันธุ์นี้อาจมีขนยาวหรือสั้นในสีต่างๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่และการขึ้นทะเบียนแมว และบางแห่งเรียกแมวจากไอล์ออฟแมนขนยาวว่าเป็น แมวซิมริค