fbpx
ตับอ่อนอักเสบในแมว สาเหตุ อาการ และการรักษา โรค

ตับอ่อนอักเสบในแมว สาเหตุ อาการ และการรักษา

โรคตับอ่อนอักเสบในแมวเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากอาการไม่ชัดเจนและวินิจฉัยยาก การรักษาพยาบาลจำเป็นต้องใช้การดูแลแบบประคับประคอง รวมถึงการบำบัดด้วยของเหลวและยา แม้ว่าจะไม่มีการป้องกันที่ชัดเจน เจ้าของแมวควรให้ความสนใจต่ออาการเพื่อการรักษาแมวของตนให้เหมาะสม