fbpx
ลูกแมวกำลังเล่นในห้องน้ำแมว เล่นซุกซนในกระบะทรายแมว เรียนรู้ที่จะฉี่และอึ แมวบริติชช็อตแฮร์ขนสีทองน่ารัก เกาะขอบกล่องแล้วมองออกไป สัญญาณเตือนอาการป่วย สุขภาพ โรค

จะทำอย่างไรถ้าแมวอึเป็นเลือด?

คุณกำลังตักกระบะทรายของแมวเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจ นั่นคือเลือดในอุจจาระของแมว ถ้าคุณเห็นเลือดในอุจจาระแมวหมายความว่าอย่างไร? และต้องกังวลขนาดไหน?