fbpx
โรคต่อมไทรอยด์ในแมว โรค

โรคต่อมไทรอยด์ในแมว สาเหตุ อาการ และการรักษา

โรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินในแมว (Hyperthyroidism) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในแมวอายุมาก โดยมีอาการเช่น กินมากแต่น้ำหนักลด อาเจียน ท้องเสีย และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การวินิจฉัยต้องใช้การตรวจเลือด โรคนี้รักษาได้ด้วยการใช้ยา อาหารพิเศษ การผ่าตัด หรือการรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี (I-131)