fbpx
แมวท้องผูก โรค

แมวท้องผูก สาเหตุ อาการ และการรักษา

แมวท้องผูก ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงได้

อาการท้องผูกเกิดขึ้นเมื่อแมวถ่ายอุจจาระแข็ง และแห้ง หรือถ่ายอุจจาระลำบาก ภาวะท้องผูกรุนแรง (Obstipation) คือ อาการท้องผูกรูปแบบรุนแรง โดยที่ไม่มีอุจจาระเลยเป็นระยะเวลาหลายวัน ส่งผลให้อุจจาระสะสมจำนวนมากในลำไส้ใหญ่

ลูกแมวกำลังเล่นในห้องน้ำแมว เล่นซุกซนในกระบะทรายแมว เรียนรู้ที่จะฉี่และอึ แมวบริติชช็อตแฮร์ขนสีทองน่ารัก เกาะขอบกล่องแล้วมองออกไป สัญญาณเตือนอาการป่วย สุขภาพ โรค

จะทำอย่างไรถ้าแมวอึเป็นเลือด?

คุณกำลังตักกระบะทรายของแมวเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจ นั่นคือเลือดในอุจจาระของแมว ถ้าคุณเห็นเลือดในอุจจาระแมวหมายความว่าอย่างไร? และต้องกังวลขนาดไหน?