fbpx
Hadassah เป็นแมว Napoleon Minuet ตาสีฟ้าที่สวยงาม สายพันธุ์

แมวมินุช ( นโปเลี่ยน )

แมวมินุช ( Minuet ) มีชื่อเดิมว่า แมวนโปเลียน เป็นสายพันธุ์แมวแคระที่เกิดจากการผสม แมวมันช์กิ้น กับ แมวเปอร์เซีย แมวหิมาลายัน และ เอ็กซ์โซติก ช็อตแฮร์ โดยขาสั้นของมินุช มาจาก มันช์กิ้น ส่วนขนที่อุดมสมบูรณ์ หัว ตา และหูที่กลมมนมาจากสายพันธุ์เปอร์เซีย