fbpx
Ragamuffin Cat สายพันธุ์

แมวรากามัฟฟิน

แมวรากามัฟฟิน ( Ragamuffin ) เป็นแมวแมวตัวใหญ่ เป็นมิตร ขนยาว ลูกแมวเหล่านี้คล้ายกับ แมวแร็กดอล มากเพราะน้อง ๆ รากามัฟฟินนั้นสืบเชื้อสายมาจากแร็กดอลโดยตรงจึงมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน