fbpx
ลูกแมวสีขาวตัวน้อยป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวชนิดแมวนอนอยู่บนพื้นด้วยดวงตาเศร้าๆ และมีอาเจียนอยู่บนผมนุ่มๆ ของเธอ สัญญาณเตือนอาการป่วย โรค

โรคหัดแมว (Feline Panleukopenia Virus)

โรคหัดแมว (Feline Panleukopenia หรือ Panleucopaenia) หรือที่รู้จักในชื่อ Feline Distemper เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายมาก (กล่าวคือ แพร่กระจายได้ง่ายมาก) โดยเกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่า Feline Parvo Virus (FPV) หรือ Feline Panleukopenia Virus