fbpx
แมวซานโตรินี สายพันธุ์

แมวอีเจียน

แมวอีเจียน ( Aegean Cat ) เป็นหนึ่งในแมวบ้านตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ หมายความว่าแมวสายพันธุ์นี้ไม่ได้มีการถูกผสมข้ามสายพันธุ์นั้นเอง