fbpx
แมวเมารถ สัญญาณเตือนอาการป่วย

แมวเมารถ

แมวเมารถเกิดจากความเครียดและความวิตกกังวล เป็นอาการทั่วไปเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์ อาการหลักประกอบด้วย ร้องมาก, น้ำลายไหล, อาเจียน และปัสสาวะ การป้องกันรวมถึงการฝึกคุ้นเคยกับรถ การใช้ยาที่สัตวแพทย์แนะนำ และการลดความเครียดโดยใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริม