fbpx
Oregon-Rex-Cat สายพันธุ์

แมวโอเรกอน เร็กซ์

แมวโอเรกอน เร็กซ์ ( Oregon Rex ) เป็นแมวที่ค่อนข้างขี้เล่น เป็นมิตร มีนิสัยดื้อรั้นและมีแนวโน้มที่จะผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว แมวเหล่านี้ไม่ชอบอยู่คนเดียว ซึ่งเป็นลักษณะที่พวกมันมีร่วมกับแมวเร็กซ์ แมวโอเรียนทัล และ แมววิเชียรมาศ