fbpx
Ojos-Azules-cats สายพันธุ์

แมวโอโจสแอซูเลส

ในภาษาสเปน โอโจสแอซูเลส ( Ojos Azules ) แปลว่า “ดวงตาสีฟ้า” เพราะ แมวโอโจสแอซูเลส หรือแมวสายพันธุ์ที่หายาก นี้นั้นมีดวงตาที่สวยงามจนเป็นที่มาของชื่อ