fbpx
โรค

ไขมันพอกตับ ในแมว สาเหตุ อาการ และการรักษา

โรคไขมันพอกตับในแมว (Feline Hepatic Lipidosis) เกิดจากการไม่ทานอาหารของแมว จึงทำให้ไขมันสะสมในตับ ส่งผลต่อระบบเมตาบอลิซึมของแมว อาการที่พบบ่อยได้แก่ เบื่ออาหาร, น้ำหนักลด, อัตราเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษา การรักษามุ่งเน้นการดูแลและให้แมวกลับมาทานอาหารอีกครั้ง