fbpx
ลูกแมวลายลายแสนสวยวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ แมวตัวน้อยป่วยนอนอยู่ในลายสก๊อตสีฟ้า สัตวแพทย์คลินิกสัตวแพทย์และสัตวแพทยศาสตร์สำหรับแมวเลี้ยงเด็กสัตว์พื้นที่คัดลอกสุขภาพ สัญญาณเตือนอาการป่วย โรค

หวัดแมว สาเหตุ อาการ และการรักษา

หวัดแมว เป็นโรคที่แมวก็สามารถเป็นได้เหมือนกับมนุษย์ โดยหมายถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือ URI ซึ่งโรคหวัดในแมวมักเกิดจากไวรัส สัญญาณทั่วไปที่บ่งบอกว่าแมวของคุณอาจเป็นหวัดแมว ได้แก่ การจาม น้ำมูกไหล ตาแดง และระคายเคืองตา น้ำตาไหล

แมว Snowshoe เพื่อตรวจโดยสัตวแพทย์ โรค

โรคทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว (Upper Respiratory Infection)

โรคทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว (Upper Respiratory Infection – URI) พบได้ทั่วไปในแมว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมวที่อาศัยอยู่รวมกันหลายตัว เช่น สถานสงเคราะห์สัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง URI ของแมวยังพบได้ทั่วไปในแมวจรจัดที่อาศัยอยู่รวมกัน